Smukke duer

Beautiful pigeons

Schöne Tauben

Beaux pigeons

Palomas hermosas

Vackra duvor

alhamam aljamil

Kauniit kyyhkyset

Bellissimi piccioni

Lindos pombos

Duer og smitte

Èt af argumenterne for at ville bekæmpe duer er: de er smittebærere og kan overføre smitte til mennesker.

Hvis man vil anvende den argumentation, så må man ændre ordet ”duer” til ”alle fugle”, idet vi jo omgives af millionvis af fugle i det offentlige rum, som alle skulle kunne være potentielle smittebærere, og vi skulle derfor konstant være udsat for smitterisiko. Sandsynligheden for smitte er, ifølge en række undersøgelser, imidlertid meget, meget ringe. Var påstanden sand, så skulle vi ikke blot koncentrere os om bekæmpelse af duer, men udvide bekæmpelsen til at gælde alle fugle. Det er helt unødvendigt. Eksotiske fugle, som folk holder i deres private hjem, og fugle opdrættet i det industrielle landbrug, kan derimod frembære en vis risiko for at overføre visse sygdomme til mennesker.

Følgende citater underbygger ikke påstanden om duer og smitte:

Mike Everett, talsmand for ’the Royal Society for the Protection of Birds’ i England udtalte i ’The Big Issue Magazine’, februar 2001: “Hele den her ‘rotter med vinger’ ting er en gang følelsesladet nonsens. Der er ingen beviser for, at de (duer) spreder sygdom.”

Da chefen for veterinærtjenesterne talte til Overhuset i Parlamentet i London i 2000 om nedbringelsen af antallet af duer på Trafalgar Square, blev han spurgt, om det store antal duer på pladsen udgjorde en sundhedsrisiko for mennesker. Chefen for veterinærtjenesterne svarede Parlamentet, at det gjorde de efter hans mening ikke .

Charlotte Donnelly, amerikansk ekspert når det gælder bekæmpelse af fugle, skrev i en rapport bestilt af Cincinnatis miljøbeskyttelsesråd: “Sandheden er, at langt de fleste mennesker er i ringe eller ingen sundhedsmæssig risiko fra duer og de har sandsynligvis en større risiko for at blive ramt af et lyn end at pådrage sig en alvorlig sygdom fra duer.”

Guy Merchant, Direktør for et rådgivende firma vedr. fugle siger, når talen falder på overførelse af sygdomme fra duer til mennesker: “Hvis vi troede alt, hvad vi læser i medierne om sundhedsmæssige risici forbundet med duer, og den farceagtige propaganda distribueret af skadedyrsbekæmpelsesindustrien, ville vi aldrig forlade vores hjem. Kendsgerningen er, at der sandsynligvis er en større risiko for menneskers sundhed ved at spise intensivt opdrættede kyllinger og æg fra supermarkeder, eller have kontakt med kæledyr såsom katte, hunde og eksotiske fugle i bur, end der er fra kontakt med duer.”

Dr. David A Palmer (B.V.Sc., M.R.C.V.S) udtalte i en artikel med titlen ‘Pigeon Lung Disease Fatality and Health Risk from Ferals’: “Det er klart, at hvis man har et kompromitteret immunsystem, f.eks. i form af en specifik allergi eller en lungesygdom, som medfører åndedrætsbesvær , så vil man reagere på alt, som kan være irriterende for bronkier og lunger. Men det er virkelig absolut nonsens for et populært dagblad at påstå, at duer udgør en sundhedsfare og antagelig behøver fjernes for nationens sundhed.”

Dr. David Taylor (BVMS FRCVS FZS) udtaler: “I mine 50 års professionelle arbejde som dyrlæge kan jeg ikke huske ét tilfælde af en human zoonose (sygdom der kan smitte fra dyr til mennesker) relateret til duer.  På den anden side kender jeg, og har set mange eksempler på, human sygdom relateret til kontakt med hunde, katte, kvæg, aber, får, kameler, undulater, papegøjer, kakaduer, akvariefisk og endda delfiner.”

De tre centre The Center for Disease Control i Atlanta, the New York City Department of Health, og the Arizona Department of Health er alle enige om, at sygdomme, som er associeret til duer, repræsenterer ringe eller ingen risiko for mennesker. “Vi har aldrig dokumenteret en smitte fra due til menneske i staten Arizona.” udtaler Mira J. Leslie, staten Arizonas dyrlæge med speciale i folkesundhed.

Steve Harris, BBC Wildlife: “Hvorfor får duer en så dårlig omtale? Hvorfor anses duer for at være fulde af sygdomme, som vil slå dig ihjel, hvis du så meget som kommer i nærheden af en? Desværre er svaret: grådighed! Skadedyrbekæmpelsesfirmaer anskuer duer som en uendelig kilde til indtægt (fordi bekæmpelsesmetoderne er uhyre ineffektive i det lange løb) og de spreder misinformation og overdriver alt – og derved gør de folk angste for og uempatiske i forhold til duer. På de fleste kommunale hjemmesider er der en side om duer og sygdom, og de angiver altid, at duer udgør en sundhedsrisiko. Man ser imidlertid aldrig nævnt nogen ny videnskabelig forskning, der seriøst underbygger deres påstande (det samme gælder skadedyrbekæmpernes hjemmesider)”.

En organisation, der arbejder for at bevare duer på Trafalgar Sqare skrev: ”Hvis der var nogen reel risiko for, at duer overfører sygdomme til mennesker, ville vi se epidemier blandt dueopdrættere der laver konkurrencer med duer og tilbringer megen af deres tid i støvede duerum. Vi ville også se alle, der er involveret i rehabilitering af duer på hospitaler for vilde dyr verden over, falde om på stribe. Kendsgerningerne taler for sig selv. Duer spreder ikke sygdomme, og hvis man fremfører, at vi må slippe af med duerne, fordi de erpotentielle smittespredere’, så har vi brug for at slippe af med alle vildtlevende fugle.

The Association of Pigeon Veterinarians (sammenslutning af dyrlæger, der arbejder med brevduer) udsendte en udtalelse som svar på et spørgsmål om duers eventuelle påvirkning af menneskers helbred. Udtalelsen konkluderer: “…opdræt, opbevaring, og træning af duer udgør efter vor viden ikke større sundhedsfare end hold af andre husdyr eller kæledyr.

En biolog i en belgisk dyreværnsforening, der har udarbejdet en rapport om duer i byrummet udtalte: Der er absolut ingen fare for folkesundheden. Duer kan ikke overføre hverken paratyfus eller tuberkulose til mennesker. Aviær tuberkulose udgør heller ikke nogen fare for mennesker.

Videnskabelig forskning i Tyskland og Nederlandene, af Dr. G. M. Dorrestein, professor i patologi ved University of Utrecht, har vist, at brevduer, som er vendt tilbage til naturen, ikke frembyder nogen risiko for folkesundheden. Paratyfus og tuberkulose bliver ikke videregivet til mennesker af duer, og det er yderst sjældent at papegøjesyge (ornithose) ses overført – det kan til gengæld ske ved kontakt med eksotiske fugle.  En form for fugletuberkulose, der i meget sjældne tilfælde kan forekomme hos duer, er ikke skadelig for mennesker. Kun daglig intensiv kontakt med duer, deres fjer og deres ekskrementer kan føre til ”duepasser-lunger”, en form for allergi, der let kan behandles.

(Findings on the health situation of free-roaming city pigeons; Dr. G.M. Dorrestein, Vakgroep Veterinaire Pathologie (faculty of vetinary pathology), University of Utrecht. With R. Korbel and D. Schneeganss, Institut für Geflügelkrankheiten (institute of poultry diseases), Ludwig-Maximilians-Universität München (Munich).

Zoonosis in birds, lecture presented at the World Veterinary Conference, Lyon 1999; Dr. G. M. Dorrestein, drs M. van der Hage, Vakgroep Veterinaire Pathologie (faculty of vetinary pathology), University of Utrecht.

Fugleinfluenza og duer
Nogle uden- som indenlandske aviser skrev for år tilbage, at fugleinfluenza måske kunne overføres via duer. Det afstedkom en række forsøg, hvis resultater viste, at duer er resistente eller minimalt modtagelige for infektion med HPAIV og NPAIV, og spiller ingen eller minimal epidemiologisk rolle i spredningen af virus. Se venligst:

Pathogenicity of a Hong Kong-origin H5N1 highly pathogenic avian influenza virus for emus, geese, ducks, and pigeons.
Perkins LE, Swayne DE

”Pigeons were inoculated intranasally with A/chicken/Hong Kong/220/97 (H5N1) highly pathogenic avian influenza virus. They seemed resistant to infection not showing any clinical signs or gross and histologic lesions and the virus was not re-isolated”.

Susceptibility of pigeons to avian influenza.
Panigrahy B, Senne DA, Pedersen JC, Shafer AL, Pearson JE

”Pigeons were inoculated with non-pathogenic avian influenza virus and highly pathogenic avian influenza virus. The pigeons remained clinically healthy and virus was not re-isolated”.

Ikke destomindre fremfører firmaet Chrisal helt udokumenteret følgende: “Ekskrementerne tilhører en af de farligste smittekilder – overhovedet. Sygdomme som fugleinfluenza og salmonella er blot et udpluk af smittefarerne”.

da_DKDanish